Home เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา patchrin.com
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มกราคม 2009 เวลา 18:26

เว็บไซต์นี้ นี้เปิดไว้เพื่อ การพัฒนาทางด้านจิตใจของผู้อ่านและของกลุ่มพวกเรา ให้เข้าใจว่า พวกเราเกิดมาทำไม หน้าที่ของพวกเราคืออะไร ผู้ใดมีความทุกข์ทางใจ พวกเราจะพยายามให้คำแนะนำ อาจนำเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน ให้เกิดแง่คิด ในแนวของพุทธศาสนา ผลที่สุดคือ การนำดวงวิญญาณของพวกเราเข้ากระแสนิพพาน ตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 มกราคม 2009 เวลา 18:34